OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Najnovšie odchovy A4 - Z4
od 18.5.2015  12.2019 s PP a VP

vrh A4    
vrh B4    
vrh C4    
     
     
     
     
     
     

Najnovšie odchovy A3 - Z3
od 18.5.2015  12.2019 s PP a VP

vrh A3 vrh I3 vrh R3
vrh B3 vrh J3 vrh S3
vrh C3 vrh K3 vrh T3
vrh D3 vrh L3 vrh U3
vrh E3 vrh M vrh V3
vrh F3 vrh N3 vrh W3
vrh G3 vrh O3 vrh X3
vrh H3 vrh H3 vrh Y3
vrh CH3 vrh Q3 vrh Z3

odchovy A2 - Z2
od 18.5.2010 - 2012 s PP

vrh A2 vrh I2 vrh R2
vrh B2 vrh J2 vrh S2
vrh C2 vrh K2 vrh T2
vrh D2 vrh L2 vrh U2
vrh E2 vrh M2 vrh V2
vrh F2 vrh N2 vrh W2
vrh G2 vrh O2 vrh X2
vrh H2 vrh P2 vrh Y2
vrh CH vrh Q2 vrh Z2

odchovy  A - CH s VP podľa nariadenia SZCHM SK
od 19.04.2011  do 4.2013

vrh A vrh E
vrh B vrh F
vrh C vrh G
vrh D vrh H
  vrh CH
Naša abeceda odchovov A1 - Z1
16.12.2005 - 17.5.2010 s PP

vrh A vrh I vrh R
vrh B vrh J vrh S
vrh C vrh K vrh T
vrh D vrh L vrh U
vrh E vrh M vrh V
vrh F vrh N vrh W
vrh G vrh O vrh X
vrh H vrh P vrh Y
vrh CH vrh Q vrh Z


krátkosrsté mláďatká crested


dlhosrsté mlďatká coronet a merino

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk